venerdì 6 dicembre 2019

LINGUA CINESE

Gruppo Fabbrocino的意大利制造产品出口到世界各地,是早餐的冷冻食品,鲜奶冰淇淋30种口味和无麸质产品

Gruppo Fabbrocino de yìdàlì zhìzào chǎnpǐn chūkǒu dào shìjiè gèdì, shì zǎocān de lěngdòng shípǐn, xiān nǎi bīngqílín 30 zhǒng kǒuwèi hé wú fū zhí chǎnpǐn

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

https://www.facebook.com/groups/3153468424792150/permalink/3159969267475399 / LA SOLIDARIETÀ CONTINUA: MISTRAL DONA 100 MASCHERINE. ...