Gruppo Fabbrocinoは食品ブランドです
イタリア製
当社が販売する製品:冷凍クロワッサン🍕🍨🍩、ピザ、クリーミーなアイスクリーム、グルテンフリー製品、新鮮なフルーツスムージー。
私たちの使命は、高品質の製品を海外で知られるようにすることです...これが私たちの唯一のレシピです。
Gruppo Fabbrocino wa shokuhin burandodesu itariasei tōsha ga hanbai suru seihin: Reitō kurowassan 🍕🍨🍩, piza, kurīmīna aisukurīmu, gurutenfurī seihin, shinsen'na furūtsusumūjī. Watashitachi no shimei wa, kōhinshitsu no seihin o kaigai de shira reru yō ni suru kotodesu... Kore ga watashitachi no yuiitsu no reshipidesu.
Commenti

Post più popolari