Gruppo Fabbrocino是食品品牌
意大利製造
我們出售的產品:冷凍羊角麵包,比薩餅,奶油冰淇淋,無麩質產品和新鮮水果冰沙。
我們的使命是使我們的優質產品享譽國外……這是我們唯一的秘訣。
Gruppo Fabbrocino shì shípǐn pǐnpái
yìdàlì zhìzào
wǒmen chūshòu di chǎnpǐn: Lěngdòng yángjiǎo miànbāo, bǐsàbǐng, nǎiyóu bīngqílín, wú fū zhí chǎnpǐn hé xīnxiān shuǐguǒ bīng shā.
Wǒmen de shǐmìng shì shǐ wǒmen de yōu zhí chǎnpǐn xiǎngyù guó wài……zhè shì wǒmen wéiyī de mìjué.
Commenti

Post più popolari